176

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). Hazet neemt haar verantwoordelijkheid om deze 3P’s te implementeren in ons bestaande systeem.

 

Er zal een goede balans gevonden moeten worden tussen werkgeverschap, het omgaan met je klanten en het blijven leveren van kwaliteit. Door MVO in ons huidige systeem in te voeren zend Hazet een positief signaal uit naar de eigen medewerkers en naar de samenleving in het geheel. Het is onze bedoeling om voortdurend ons MVO beleid te verbeteren.


MVO en succesvol zaken doen kunnen prima samengaan. Wij nemen het milieu, de omgeving en de toekomst serieus. Grondstoffen zijn schaars, dus op lange termijn wordt het zelfs noodzaak om duurzaam te ondernemen. Bovendien zorgt aandacht voor MVO vaak voor kostenbesparing, en wordt de onderneming nog efficiënter en innovatiever.


Dit doen wij door middel van:

 • Het minimaliseren van ons energie en gasverbruik;
 • Het gebruik van groene stroom;
 • Zorgen voor gescheiden afvalinzameling;
 • Het gebruiken van FSC goedgekeurd briefpapier;
 • Geautomatiseerde routeplanning en cursus instructie medewerkers “Het Nieuwe rijden”;
 • Actief beleid te voeren ten aanzien van de aanschaf van bedrijfswagens en vermindering van Co2 uitstoot;
 • Het aanschaffen van vrachtwagens met een euronorm 5;
 • Een diversiteit beginsel aan te houden bij het  aannemen van personeel;
 • Het hebben van een officiële ISO 9001 klachtenprocedure;
 • Het stimuleren van de verkoop van een breed assortiment met milieuvriendelijke producten;
 • Zoveel mogelijk te kiezen voor leveranciers die handelen in overeenstemming met de milieuwaarden;
 • Het verhogen van de bewustwording bij de medewerkers van alle MVO activiteiten d.m.v. aanmoediging, signalering en informatiedeling op dit gebied;
 • Het inzamelen van kleding voor diverse goede doelen;
 • Het voorzien van onze bedrijfsvoertuigen van een ‘handsfree’ -carkit;
 • Een aanname beleid waarbij de minimale leeftijd 16 jaar of ouder dient te zijn;
 • Een rookverbod welke geldig is in alle openbare werkruimten;
 • Lege inktpatronen, cartridges en batterijen voor recycling aan te bieden;
 • Printers standaard in te stellen op dubbelzijdig en zwart/wit printen;
 • Verouderde elektronische apparatuur voor recycling of hergebruik aan te bieden.
   

Verantwoordelijk voor MVO

Om te beginnen: de directie heeft zijn (MVO) plichten! Maar natuurlijk ook iedere medewerker! Dit hebben we verwoord in de gedragscode met regels die wij zelf hebben opgesteld en waar we ons aan willen houden.


De directie is eindverantwoordelijk voor het organiseren van MVO op het gebied van faciliteren, communiceren en te promoten en niet onbelangrijk door zelf het goede voorbeeld te geven. Om handen en voeten te geven aan MVO is gekozen voor de normen van De MVO-Wijzer. De inhoud van De MVO-Wijzer is gebaseerd op de "ISO 26000", dit is de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.


Hazet wil samen met haar stakeholders een duurzame schoonmaakbranche tot stand brengen. Deze ambitie past volledig binnen onze strategie, missie, visie en de daarbij behorende doelstellingen.
Veel producten uit ons assortiment zijn...
Het kwaliteitssysteem ondersteunt het...
Hazet streeft ernaar (om) een goede balans te...