CSRD: alles wat je moet weten en wat het voor jouw bedrijf betekent

CSRD: alles wat je moet weten en wat het voor jouw bedrijf betekent

Wat voor impact heeft jouw bedrijf op de wereld? Dit is een vraag die veel grote organisaties moeten beantwoorden als onderdeel van een verplichte duurzaamheidsrapportage. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een nieuwe Europese richtlijn, legt vast dat bedrijven in hun rapportage moeten laten zien op welke manier zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent de CSRD voor jouw bedrijf en hoe kun je je voorbereiden op deze nieuwe regelgeving?

 

CSRD: Wanneer gaat het in en voor wie?

Vanaf 1 januari 2024 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht voor bedrijven die voorheen onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vielen. De CSRD vervangt namelijk de NFRD. Vanaf 2025 wordt duurzaamheidsrapportage ook verplicht gesteld voor grote bedrijven die voorheen niet onder de NFRD vielen. Een bedrijf wordt als groot beschouwd als het aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet:

  • Meer dan 250 medewerkers.
  • Een jaarlijkse omzet van meer dan 40 miljoen euro.
  • Een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro.

 –

Duurzaamheidsrapportage en het mkb

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht op 1 januari 2026. Niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven zullen naar verwachting later volgen. Toch zullen kleine ondernemers waarschijnlijk wel eerder te maken krijgen met de CSRD. Als je producten of diensten levert aan een groter bedrijf dat vanaf 2024 verplicht is om te rapporteren, zullen ze hun toeleveringsketen onderzoeken en jou ook vragen stellen. Bijvoorbeeld over de productiemethoden en verantwoordelijkheden. Grote bedrijven zijn strenger in hun beoordeling van leveranciers en dienstverleners. Dit is noodzakelijk, omdat ze anders zelf niet aan de richtlijnen kunnen voldoen.

 

CSRD: Indiening en Verificatie

Als EU-richtlijn maakt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) deel uit van de Europese wetgeving. De structuur van het duurzaamheidsverslag wordt bepaald aan de hand van specifieke normen, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze normen stellen bedrijven in staat om exact te bepalen welke duurzaamheidsinformatie in het rapport moet worden opgenomen, zoals gegevens over milieubelasting en werknemers. De ESRS zorgt ervoor dat alle bedrijven op uniforme wijze rapporteren, waardoor het eenvoudiger wordt om de rapporten van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken.

Bedrijven dienen hun verslag in via een online portaal, en een externe wettelijke controleur, zoals een accountant (die eventueel ook verantwoordelijk is voor de jaarrekeningcontrole), controleert de duurzaamheidsrapportage.

Gegevens nodig of andere vragen?

Neem contact met ons op, we helpen je graag!